Huurprijsbeleid

Iedere woningcorporatie heeft een huurprijsbeleid. In dit beleid staat onder andere omschreven hoe de corporatie omgaat met de hoogte van de huur. En wat er met deze inkomsten wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het energiezuiniger maken van het woningbezit, investeren in de woonomgeving.