Nieuwe Woningwet

De overheid vindt dat een woningzoekende met een inkomen tot maximaal de huurtoeslaggrens alleen een woning toegewezen mag krijgen onder een vastgestelde maximum huurprijs (de zogenaamde aftoppingsgrens). Wat die prijs is, is o.a. afhankelijk van de samenstelling en het inkomen van het gezin. Dit is een van de regels uit de nieuwe Woningwet.

Visie Wonen Zuid

Betaalbaarheid van wonen is een belangrijk onderwerp voor Wonen Zuid. Daarom zijn wij al een hele tijd met onze huurdersbelangenverenigingen in gesprek hierover. We zijn dan ook blij dat de overheid met de nieuwe Woningwet ook op betaalbaarheid inspeelt. Over de uitwerking van de nieuwe wet zijn we op een aantal punten minder tevreden. We vinden het jammer dat hiermee de keuzevrijheid voor huurders wordt ingeperkt en onze investeringen en onderhoud onder druk kunnen komen.

Binnen de speelruimte die de nieuwe Woningwet ons biedt heeft Wonen Zuid ervoor gekozen het aandeel betaalbare huurwoningen (woningen bereikbaar voor huurders die recht hebben op huurtoeslag) tenminste gelijk te houden.

Vraag stellen?

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden